Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)      

                                                                                                                                  

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti KM Trading CZ s.r.o.

 

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Můžete se obrátit přímo na společnost KM Trading CZ s.r.o., která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním.

Doručovací adresa: KM Trading CZ s.r.o., Březinova 902/3, Jiříkov 407 53

E-mail: info@topmince.cz

                                                                                                                                                                                                                    

2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Nakupujete-li u nás zboží, potřebujeme znát základní identifikační a kontaktní údaje, abychom Vám zboží mohli prodat a abychom mohli zajistit jeho doručení. K tomuto zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, neboť bez něj bychom nemohli splnit naše povinnosti, ke kterým jsme se zavázali v kupní smlouvě.

Pokud se spolu domluvíme, že od Vás vykoupíme numismatický materiál, uzavřeme s Vámi zpravidla písemnou smlouvu. Ani v tomto případě nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Používáme nástroje pro personalizaci obsahu a reklam, zlepšení kvality a obsahu našich webových stránek. Jedná se o soubory cookie sociálních médií a dále soubory cookie jiných osob používané pro marketingové účely. Abychom mohli tímto způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje, potřebujeme Váš souhlas. Souhlas nám můžete udělit v rámci lišty cookie, která se zobrazuje při návštěvě našich internetových stránek. Odkaz naleznete na dolním okraji našich internetových stránek. Dále používáme standardní nástroje pro analýzu návštěvnosti našich internetových stránek, kdy zaznamenáváme např. vaši anonymizovanou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

V případě, že máte zájem o registraci na našich internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za tím účelem, abychom Vás vedli jako registrovanou osobu, spravovali Váš účet a mohli Vám poskytovat informace o novinkách, nabídkách, či jiné výhody pro registrované členy. Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro účely registrace, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je možné kdykoli odvolat.

Zákazníkům, kteří u nás zakoupili zboží, můžeme zasílat na jejich e-maily newslettery s novinkami. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o náš oprávněný zájem nabídnout našim zákazníků další zboží a služby. Samozřejmě však nebudeme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání novinek je možné jedním kliknutím na konci newsletteru zrušit.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození nebo identifikační číslo osoby a adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu. V případě, že jste nám k tomu udělili souhlas, zpracováváme též podrobnosti o Vaší návštěvě internetových stránek www.topmince.cz, a to na základě užívání souborů cookie  zejména pro marketingové  účely. Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás.                            

                                                                                                                                                                                                 

 4. Jaké máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě zákonem daného důvodu. Ve většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, tedy nejčastěji kupní smlouvy, na základě které od nás nakupujete zboží. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zaslání newsletterů. O oprávněný zájem společnosti KM Trading CZ s.r.o. se jedná i v případě zpracovávání základních dat o návštěvnosti našich internetových stránek. V žádném z těchto případů nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

Při zpracování osobních údajů pro potřeby registrace potřebujeme Váš souhlas, který je zákonným důvodem. Stejně tak potřebujeme Váš souhlas k tomu, abychom mohli zpracovávat osobní údaje, které se ukládají v souborech cookie pro marketingové účely.       

                                                                                                                                                                                     

5. Komu dále osobní údaje předáváme?

Osobní údaje předáváme dopravcům, kteří Vám doručují Vámi zakoupené zboží. Údaje dále předáváme ke zpracování společnosti Google či Seznam, eventuálně jiným sociálním sítím pro marketingové účely. Osobní údaje jsou uloženy u našeho poskytovatele webhostingu. Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem, bez našeho pokynu a ani je předávat jakékoli další osobě bez našeho souhlasu nebo pokynu.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

6. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země.

V rámci služeb společností Google může při využívání souborů cookie pro marketingové účely docházet k předávání Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám poskytneme podrobné informace. 

 

8. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Můžete vznést písemnou námitku proti zpracování osobních údajů, které KM Trading CZ s.r.o. provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

 

9. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše údaje?                                                                                                                                   

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (např. uplatnění práva z vad věci, práva ze záruky či uplatnění Vašich spotřebitelských práv) a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. archivace účetních dokladů.

V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání Vašeho souhlasu či na trvání našeho oprávněného zájmu.

 

10. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že KM Trading CZ s.r.o. při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3. 2020 

KM Trading CZ s.r.o.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptetak.cz