Rozdíly mezi běžnou kvalitou a proof kvalitou

Všechny mince na celém světě jsou raženy ve dvou různých kvalitách. Běžné kvalitě a špičkové kvalitě, která je také nazývána PROOF. Obě kvality jsou raženy z kovu stejné ryzosti, můžou mít stejný motiv i váhu, ale rozdíl je (zjednodušeně řečeno) ve výsledném vzhledu mince.

Na následujícím obrázku si vlevo můžete prohlédnout minci v PROOF kvalitě, zatímco vpravo se nachází stejná mince v běžné kvalitě.

http://www.mince-numismatika.cz/catalog/template/default/image/kv_1.jpg

Proof nebo-li špičková kvalita

Mince v tomto provedení jsou raženy na vyleštěný kov (v našem případě na zlato, stříbro či platinu) speciálními vyleštěnými raznicemi. Reliéf mince je matován, aby tak bylo dosaženo vysokého kontrastu mezi reliéfem a leštěným prázdným polem mince. Mincím raženým tímto způsobem je ve všech fázích výroby věnována největší možná péče a pozornost. Mince jsou od razidel ručně odebírány, aby nedošlo k jejich otlučení a následně ještě přelešťovány textilními kotouči, aby byly odstraněny jakékoliv drobné nečistoty z jejich povrchu. Mince v této kvalitě je nutné mít stále uzavřené ve speciální kapsli, neboť jakýkoliv dotek či nečistota jsou později neodstranitelné a mince je tím prakticky znehodnocena.

Standart nebo-li běžná kvalita

U ražby těchto mincí je postup automatizován. Neleštěná kovová, předem připravená kolečka ze stejného materiálu, stejné váhy i rozměrů (odborně se nazývají střížky) automaticky zajíždí do razícího zařízení, kde jsou raženy pomocí neleštěné raznice a automaticky po pásu opouštějí razící stroj. Na konci pásu jsou mince zachytávány do sběrného boxu. Ražba probíhá vysokou rychlostí s minimálním či žádným vstupem lidské práce. Touto technikou jsou raženy i mince běžně používané jako platidlo.

Výsledkem je mince, která vypadá jednolitě a všechny její části mají stejný odstín. Oproti špičkové kvalitě zde postrádáme leštěné plochy a tím pádem i jakýsi pocit větší plastičnosti mince.